Rok 2024 miał być przełomowym w kontekście możliwości wykorzystania elektronicznego listu przewozowego (e-CMR) w całej Europie. Wszystko to za sprawą wejścia w życie unijnego rozporządzenia eFTI (w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego – Electronic Freight Transport Information.) W praktyce natomiast, wejście w życie rozporządzenia dnia 21.08.2024 r. oznacza, że państwa członkowskie będą prowadzić działania, aby dostosować krajowe przepisy i systemy do wdrożenia i weryfikowania elektronicznej wersji listów przewozowych.

ikona lupy />
Agata Horzela, Menedżer ds. standardów GS1 w TSL, GS1 Polska / fot. materiały prasowe

Dopiero dwa lata później, tj. w 2026 r. przedstawiciele poszczególnych krajów UE muszą być gotowi do odbierania elektronicznej informacji na temat transportu towarowego. Wtedy to ma nastąpić pełna akceptacja elektronicznych dokumentów transportowych w całej Europie.

Co ciekawe, wskazuje się również na rok 2029 jako obowiązkowy dla wszystkich podmiotów gospodarczych w kontekście możliwości odbierania cyfrowych listów przewozowych. Czy w związku z tym papier rzeczywiście przestanie być wykorzystywany, a obecne miliony dokumentów transportowych zmienią swoją formę na cyfrową? Taką mamy nadzieję…

Reklama

Co osiągniemy dzięki cyfryzacji?

Podstawowe korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie elektronicznych listów przewozowych to: usprawnienie przepływu informacji, ekologia, oszczędność zasobów przedsiębiorstwa oraz przyspieszenie płatności.

Przepływ informacji posiada ogromne znaczenie dla całego procesu fakturowania, a także czasu niezbędnego do dokonania płatności za wykonaną usługę. e-CMR pozwala na rozpoczęcie procesu fakturowania zaraz po zakończonym transporcie. Eliminuje to konieczność oczekiwania na otrzymanie dokumentów zwrotnych od odbiorcy ładunku.

Dodatkowo, cyfryzacja papierowych listów przewozowych może obniżyć koszty administracyjne o ok. 3 euro na każdym dokumencie, co wskazuje na olbrzymie oszczędności, obok których nie przejdzie obojętnie żadna firma transportowa.

Rezygnacja z fizycznej dokumentacji wygenerowałaby na obszarze UE oszczędność rzędu 2-8 miliarda kartek papieru rocznie. To szczególnie ważny aspekt w kontekście konieczności raportowania ESG, które będzie dotyczyło również mniejszych podwykonawców pracujących na rzecz dużych operatorów logistycznych.

Idąc dalej, cyfrowy zapis listu przewozowego oznacza dostęp do dokumentu w każdej chwili – eliminuje się ryzyko jego zagubienia lub zniszczenia, a tym samych ryzyko otrzymania kary lub mandatu za potencjalne braki dokumentacji.

Standaryzacja podstawą udanej transformacji cyfrowej w logistyce

Ogromną rolę w procesie cyfryzacji dokumentów odgrywa standaryzacja, która jest podstawą transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. W tym obszarze intensywnie działa organizacja GS1, która oferuje szereg globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Organizacja GS1 Polska wypracowała model Paperless, obejmujący kompleksową digitalizację obiegu dokumentów w oparciu o elektroniczne komunikaty handlowe i transportowe, w tym wykorzystanie elektronicznego listu przewozowego. GS1 Polska prowadzi szereg działań komunikacyjno-edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy o możliwości korzystania z elektronicznych dokumentów transportowych oraz dzięki współpracy z dostawcami rozwiązań e-CMR (a docelowo eFTI) koordynuje pilotażowe wdrożenia w tym zakresie.

ikona lupy />
ranking TSL belka / Materiały prasowe