- Z punktu widzenia PAŻP dla każdego obywatela dzień podpisania umowy o współpracy daje możliwość realnej walki z pandemią. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja. PansaUTM system, który został stworzony przez PAŻP oraz naszych kooperantów Drone Radar, daje możliwość zarządzania trajektoriami lotów bezzałogowych statków powietrznych, a w tym przypadku stworzenia sieci transportu medycznego.

Na początku będzie to transport próbek krwi pobieranych od pacjentów z koronawirusem w określonych korytarzach powietrznych. To zredukuje czas badania.

- Obecnie tworzymy podwaliny do nowego transportu. Teraz będą to być próbki medyczne, ale później może to być np. transport materiałów medycznych, np. defibrylatorów, czy też leków. Tak, by od razu reagować na potrzeby ratowania życia ludzkiego w określonych miejscach.

- Dzięki współpracy ze szpitalem MSWiA będziemy mogli stworzyć szereg usług wykorzystywanych w naszym dniu codziennym. Z systemem PansaUTM jesteśmy pierwsi w Europie. Jest on pierwszym system operacyjnie dopuszczonym do zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi i jest zintegrowany z lotnictwem, które odbywa się na co dzień.