Jak poinformowała w piątek Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, najniższy koszt wykonania zadania zaoferowało konsorcjum firm Swietelsky Rail Polska i Swietelsky AG z Austrii. Najdroższą ofertę przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe i Strabag, proponując cenę prawie 65 mln zł.

Dwie z przedstawionych w przetargu ofert mieszczą się w budżecie zamawiającego, bowiem GDDKiA na sfinansowanie zamówienia przeznaczyła ponad 56,8 mln zł.

„Teraz komisja przetargowa zbada i oceni oferty przygotowane od wykonawców, następnie wybierze najkorzystniejszą ofertę. Czas przeznaczony na te czynności uzależniony jest od jakości złożonych dokumentów” - wyjaśniła Mikrut.

Po uprawomocnieniu się wyboru będzie można podpisać umowę. Od podpisania umowy będzie się liczył czas przeznaczony na budowę, który wynosi 12 miesięcy (nie licząc okresu zimowego, od 1 grudnia do 31 marca).

Reklama

Wybrana w przetargu firma będzie miała za zadanie wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej główna przyspieszona (GP) wraz z budową obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Obwodnica Chełmca o długości ok. 1,4 km będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Droga powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu).

Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r., a od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W poniedziałek wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla budowy tej obwodnicy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwodnica Chełmca będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, za którego budowę odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest niezbędny do tego, żeby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjeżdżania do miasta.

W 2015 roku zostały oddane do użytku obwodnice północna i zachodnia Nowego Sącza. Pierwsza z nich to 2-kilometrowa droga będąca częścią DK28 Zator-Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most.

6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą DK28.