Dyrekcja przypomniała, że między węzłami Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda) powstanie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Zbudowane będą też drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Za inwestycję odpowiedzialna jest firma Polaqua, a umowa o wartości ok. 559,2 mln zł ma zostać zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Zastrzeżono jednak, że od uzyskania decyzji ZRID do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r.