"Reaktywacja połączeń z Białegostoku i Bielska Podlaskiego do Hajnówki oraz połączenia Białystok - Siedlce przez Hajnówkę, więcej pociągów do Kowna i dodatkowe połączenia turystyczne w sezonie - to efekt umowy podpisanej dzisiaj przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Polregio. Nowa, 4-letnia umowa na realizację przewozów kolejowych o wartości ponad 206 mln zł obejmie ponad 100 połączeń dziennie oraz 9,3 mln pockm" - czytamy w komunikacie.

"Zwiększamy o 30% liczbę połączeń w województwie podlaskim. Zwiększamy częstotliwość obsługiwanych tras i wyrównujemy dostęp do bezpiecznego oraz pewnego transportu zbiorowego zarówno w ruchu regularnym, jak i na sezonowych trasach turystycznych. To dowód na to, że konsekwentnie rozwijamy naszą działalność z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Polski. Byliśmy i jesteśmy w pełni gotowi, żeby dla dobra mieszkańców Podlaskiego świadczyć naszą usługę przewozową na okres o wiele dłuższy niż przez 4 lata" - powiedział prezes Artur Martyniuk, cytowany w komunikacie.

Dzięki reaktywacji pasażerskiego ruchu kolejowego na linii nr 52 Lewki-Hajnówka, na której pojawi się 5 nowych przystanków, od 1 stycznia 2021 r. zostaną uruchomione bezpośrednie połączenia z Białegostoku i Bielska Podlaskiego do Hajnówki oraz w relacji Białystok-Siedlce przez Hajnówkę. Od stycznia 2021 roku międzynarodowe pociągi z Białegostoku do Kowna (LG) będą kursować codziennie (1 para) zamiast jak dotychczas dwóch par (w weekendy i jednego kursu w piątki oraz poniedziałki). Ponadto od 1 lipca do 31 sierpnia zostaną uruchomione połączenia turystyczne w relacjach Hajnówka - Siemianówka - Hajnówka i Czeremcha - Siemianówka - Czeremcha. Dodatkowo, rozszerzeniu ulegnie termin kursowania 2 par pociągów sezonowych na odcinku Białystok - Waliły (uruchamianych w okresie 1 maja -26 września) z weekendowych na codzienne, wymieniono w komunikacie.

Przewozy objęte umową będą realizowane na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych i odcinkach linii kolejowych:

• Linia kolejowa nr 6: Białystok - Szepietowo, Szepietowo - Białystok

• Linia kolejowa nr 6: Białystok - Kuźnica Białostocka, Kuźnica Białostocka - Białystok

• Linie kolejowe nr 6/40: Białystok - Suwałki, Suwałki - Białystok

• Linie kolejowe nr 40/51: Suwałki - granica państwa - (Kowno), (Kowno) - granica państwa - Suwałki

• Linia kolejowa nr 37: Białystok - Waliły (Zubki Białostockie), (Zubki Białostockie) Waliły - Białystok

• Linia kolejowa nr 38: Białystok - granica województwa (Ełk), (Ełk) granica województwa - Białystok

• Linia kolejowa nr 31: Siemianówka - Hajnówka - Czeremcha - granica województwa (Siedlce), (Siedlce) granica województwa - Czeremcha - Hajnówka - Siemianówka

• Linia kolejowa nr 32: Białystok - Bielsk Podlaski - Czeremcha, Czeremcha - Bielsk Podlaski - Białystok

• Linie kolejowe nr 32/52: Białystok - Bielsk Podlaski - Hajnówka, Hajnówka - Bielsk Podlaski - Białystok

W przypadku podjęcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego decyzji o zwiększeniu sieci połączeń, przewozy będące przedmiotem umowy mogą zostać rozszerzone o wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych na innych liniach komunikacyjnych (odcinkach linii), w tym w szczególności:

• Linia kolejowa nr 43: Czeremcha - Wysokolitowsk, Wysokolitowsk - Czeremcha

• Linie kolejowe nr 36/49: Łapy - Śniadowo - Łomża, Łomża - Śniadowo - ŁapyReklama

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego jest czternastą wieloletnią umową zawartą przez Polregio w tym roku. Wcześniej przewoźnik podpisał kontrakty z Województwem Dolnośląskim, Pomorskim, Wielkopolskim, Małopolskim, Łódzkim, Warmińsko-Mazurskim, Zachodniopomorskim, Podkarpackim, Lubelskim, Lubuskim, Opolskim, Świętokrzyskim, a w 2019 roku - z Województwem Śląskim. W celu zapewnienia kontynuacji przewozów, samorządy powinny podpisać umowy PSC (ang. Public Service Contract) najpóźniej do 12 grudnia 2020 roku, przypomina Polregio.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1 900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług Polregio korzysta ponad 88 mln pasażerów. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).