Największe w historii PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. inwestycje prowadzimy kompleksowo i równomiernie na całej sieci kolejowej w kraju. Składają się na to Krajowy Program Kolejowy o wartości prawie 77 mld zł, program Kolej Plus, Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 czy bieżące prace utrzymaniowe. Efektem naszych działań, efektywnego wykorzystania przyznanych nam środków unijnych i budżetowych jest kolej bardziej dostępna, sprawniejsza i niezawodna. To także lepsze warunki do przewozu towarów na trasach międzynarodowych i dobre połączenia lokalne.

Czy przekłada się to na częstszy wybór kolei w codziennych i okazjonalnych podróżach?

Reklama

Po ograniczeniu podróży koleją przez sytuację z COVID-19 znów obserwujemy wzrost zainteresowania tym środkiem komunikacji. Kolej jest coraz chętniej wybierana przez podróżnych – potwierdzają to dane przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity np. za ostatnie wakacje, ale także przewoźników regionalnych. Wracają pociągi na trasy, które przywracamy do eksploatacji w oczekiwanym przez podróżnych standardzie. To np. dolnośląskie połączenie Wrocław–Sobótka–Świdnica czy podkarpacka trasa przez Mielec do Padwi lub w województwie śląskim powrót pociągów do Wisły.

Wiele osób uzależnia korzystanie z kolei od jej bliskości i odpowiednio przygotowanych stacji lub przystanków.

Wiemy, że rozważając wyjazd, podróżny zwraca uwagę na odległość od stacji, sposób dostępu do peronów i pociągów. Myślimy o wszystkich, aby każdy mógł wsiąść do pociągu, najbardziej ekologicznego środka transportu. Na peronach są montowane windy

i przygotowane pochylnie. Dla osób niewidomych i niedowidzących udogodnieniem są informacje w alfabecie Braille’a. Również coraz większa liczba dwupoziomowych dojść na perony zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia podróże. Dążymy do tego, aby podróżny miał także jak najpełniejszą i bieżącą informację.

Ważnym programem, który przywraca dostęp do kolei, jest wspomniany przez pana program Kolej Plus.

Kolej Plus to program będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury o wartości 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program w ramach 34 zadań daje m.in. możliwość odbudowy lub budowy nowych linii, które połączą mniejsze miejscowości z większymi aglomeracjami. Takie inicjatywy są szczególnie ważne w mniejszych regionach, bo sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i tym samym poprawie jakości życia. Mamy już podpisane umowy z samorządami.

Jaki jest zakres podpisanych projektów?

To budowa zupełnie nowych linii kolejowych – m.in. do Wielunia w woj. łódzkim, Kozienic, Serocka czy Przasnysza na Mazowszu, a także Janowa Lubelskiego, Włodawy czy Łęcznej w woj. lubelskim. Są kontrakty na odbudowę nieczynnych linii kolejowych, dzięki którym po wielu latach znów dojadą pociągi pasażerskie np. do Jastrzębia-Zdroju, Ostrowi Mazowieckiej, Bełchatowa czy Sokołowa Podlaskiego. Ponadto podpisaliśmy z wnioskodawcami umowy na projekty, które usprawnią istniejące połączenia, np. na lubelskich trasach: Rejowiec–Zamość czy Lublin–Łuków, dzięki planowanej elektryfikacji linii, a także w województwie śląskim poprzez usprawnienie połączeń z Katowicami takich miast jak: Ruda Śląska, Bytom, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Orzesze.

Podróżni z roku na rok zyskują więcej przystanków. Czy ten trend będzie zachowany?

Poza budową nowych miejsc dostępu do kolei na modernizowanych liniach czy trasach przywracanych dzięki Kolei Plus, walce z wykluczeniem komunikacyjnym sprzyja realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025. Na program przeznaczono 1 mld zł. Zostaną m.in. wybudowanie lub zmodernizowane przystanki. W Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce.

Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129. W grudniu z tego programu udostępniliśmy np. przystanki Zator Park Rozrywki na linii Kraków Płaszów–Oświęcim oraz Wolbrom Zachodni na linii Tunel–Sosnowiec. Nowych przystanków będzie przybywało.

Linie kolejowe zmieniają się nie tylko dla lepszych podróży. To także rozwój transportu kolejowego. Czy w tym obszarze też jest postęp?

Dostrzegamy ważną rolę kolejowego transportu towarowego na korytarzach międzynarodowych i liniach regionalnych. Unijne środki sprzyjają m.in. rozwojowi trasy Rail Baltica czy magistrali łączącej Śląsk z portami. Zapewniamy sprawne dojazdy do portów bałtyckich. W tym roku zakończyliśmy inwestycję umożliwiającą lepszy dostęp do kolei w Gdańsku. Prace zapewniły bardziej ekologiczny, wydajniejszy i bezpieczniejszy przewóz towarów. To oznacza większy udział kolei w przewozie ładunków, rozwój portu oraz rozwój gospodarki. Realizujemy przedsięwzięcia poprawiające przepustowość na granicach. Kolej staje się coraz bardziej konkurencyjnym i przyjaznym środowisku środkiem transportu. Jej rozwój wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

Czy kolejny rok przyniesie dalszy rozwój kolei w Polsce?

Na pewno zmiany będą korzystne dla podróżnych i przewoźników towarów. Podróżny jest w centrum uwagi – to z myślą o jeszcze lepszych ofertach podróży zmienia się np. Warszawa Zachodnia czy linia średnicowa w Krakowie. Pamiętamy o trasach międzynarodowych i lokalnych liniach w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Chcemy, by ekologiczny transport kolejowy rozwijał się stabilnie i równomiernie w całej Polsce.