"Na pewno ten rok [2016] będzie przychodowo mniejszy ze względu na słaby segment public, ale w kolejnym roku zdecydowanie może być odbicie. Zakładamy, że w III-IV kwartale nastąpi istotne odbicie i powrót do wartości osiągniętych w 2015 r." - powiedział Zachwieja podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że w ostatnim kwartale br. spółka obserwuje "wysyp" projektów publicznych. Wiceprezes Marek Girek potwierdził, że jeżeli przetargi te będą się terminowo kończyły podpisywaniem umów, Cube.ITG może spodziewać się lepszego roku 2017 w segmencie publicznym.

Według informacji zarządu, portfel zamówień na 2017 r. to obecnie ok. 45 mln zł, z czego ok. 35 mln zł to kontrakty w samym Cube.ITG, a ok. 10-12 mln zł to stałe umowy w Data Techno Park.

W 2015 roku spółka miała 172,72 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 139,38 mln zł rok wcześniej i 141,67 mln zł w 2013 r. Po 9 mies. br. przychody Cube.ITG sięgnęły 68,63 mln zł.

Pomimo spadku przychodów o 32% r/r w okresie I-III kw. br., zarząd podkreślił, że wyniki całego roku "na pewno będą pozytywne".

Girek poinformował również, że spółka negocjuje sprzedaż nieruchomości biurowej we Wrocławiu i spodziewa się ceny w wysokości do 6 mln zł.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)