"Na tym etapie nie pracujemy nad żadnym konkretnym projektem. Nasz plan nie ma zaszytego żadnego elementu M&A. Będziemy nad nimi sukcesywnie pracować i jeśli pojawi się coś interesującego, to będziemy komunikować" - powiedział Jędrzejczyk podczas konferencji prasowej.

"Rzeczywiście mieliśmy zasadę jednej transakcji rocznie, ale to nie oznacza, że w 2017 r. taka transakcja będzie miała miejsce" - wskazał wiceprezes w rozmowie z dziennikarzami.

Podkreślił, że skłonność koncernu do podejmowania decyzji o akwizycjach związana jest sytuacją na rynku ropy. Obecnie przewidywania co do ceny ropy mocno się wahają.

"Niepewność na rynku ropy sprawia, że nie chcemy dokonywać kolejnego 'zawału'" - dodał Jędrzejczyk.

PKN Orlen przedstawił dziś strategię na lata 2017-2021, która zakłada m.in. że średnioroczny poziom nakładów inwestycyjnych wyniesie 5,4 mld zł w latach 2017-2018 wobec szacowanych na 2016 r. 5,1 mld zł.

Spółka podała, że srednioroczny capex w segmencie downstream ma wynieść 3,7 mld zł w latach 2017-2018 wobec estymacji wykonania br. na poziomie 3,8 mld zł. W segmencie detalu capex ma wynieść średniorocznie 0,6 mld zł wobec 0,5 mld zł szacowanych na br., w segmencie wydobycia - odpowiednio: 0,8 mld zł wobec 0,6 mld zł, a w centrum korporacyjnym - 0,3 mld zł wobec 0,2 mld zł.

W segmencie downstream w latach 2-17-2018 średnioroczny capex na cele rozwojowe ma wynieść 1,9 mld zł (wobec 1,8 mld zł szacowanych na br.), a 1,8 mld zł - na cele odtworzeniowe i obligatoryjne (wobec 2 mld zł szacowane na br., w tym 0,6 mld zł na odbudowę steam crackera w Unipetrolu). W podziale na kraje, capex w latach 2017-2018 w 60% zrealizowany ma być w Polsce, w 24% - w Czechach, w 8% - w Kanadzie, w 5% - na Litwie i w 3% - w Niemczech.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)