"Przekazanie informacji o złożeniu oferty wiążącej do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 27 września 2016 roku do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia możliwości nabycia aktywów z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów spółki, tj. możliwość negatywnego wpływu podania informacji na realizację transakcji" - wyjaśniono w komunikacie.

W grudniu br. spółka otrzymała informację o przyjęciu przez sąd upadłościowy oferty innego podmiotu niezwiązanego z branżą. Wielton złożył zażalenie na ww. decyzję sądu, podano również.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2015 r. miała 630,32 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)