„Zarząd WPH rekomendując wypłatę dywidendy […] każdorazowo będzie brał pod uwagę istotne czynniki, w tym w szczególności:
a) bieżącą sytuację finansową grupy kapitałowej emitenta,
b) plany inwestycyjne grupy kapitałowej emitenta,
c) potencjalne cele akwizycyjne spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta,
d) przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w WPH w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy" – czytamy w komunikacie.

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., podano również.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)