Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej. "Dla większości jego składowych odnotowano wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek wystąpił w przypadku ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 3,5 pkt. proc.)" - czytamy w komunikacie GUS.

GUS zaznaczył, że oceny obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadły odpowiednio o 1,9, 1,1 i 0,2 pkt. proc. Nieznacznie poprawiły się jedynie oceny dotyczące obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 0,2 p. proc.).

W porównaniu do grudnia 2015 r. obecna wartość BWUK jest jednak wyższa o 5,6 pkt. proc.

W 2016 r. BWUK osiągnął wartość -5,2 i był o 5,7 pkt. proc. wyższy od wartości z 2015 r.

"Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 1,3 pkt. proc. w stosunku do listopada i ukształtował się na poziomie -6,7" - poinformował GUS. "Wartości wszystkich składowych WWUK zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największy spadek wystąpił dla przewidywań dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,0 i 1,1 pkt. proc.).

W grudniu br. WWUK osiągnął wartość o 7,0 pkt. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2015 r.

W 2016 r. wartość WWUK wyniosła -8,6 i była o 6,5 pkt. proc wyższa niż w 2015 r. (PAP)