Projekt ws. budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną skierowany do SejmuWarszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską został skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wcześniej podawano, że wejście w życie ustawy na początku 2017 r. umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 roku, a budowa nowej drogi wodnej ma zakończyć się w 2022 r. Zostanie sfinansowana z budżetu państwa - jej koszt wyniesie ok. 880 mln zł.

Nowa droga wodna umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umożliwi otwarcie portu w Elblągu dla dużych statków pełnomorskich, a więc utworzenie piątego dużego polskiego portu na Bałtyku. Spowoduje to szybszy rozwój gospodarczy regionu.

Realizacja inwestycji jest także konieczna ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa - umożliwi jednostkom Marynarki Wojennej i Straży Granicznej swobodny dostęp od strony morza do portów Zalewu Wiślanego, w szczególności do portu w Elblągu. W efekcie inwestycja ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa granic zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej, podano również.

Proponowane w projekcie rozwiązania określają m.in:

- postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, w tym w szczególności zastąpienie konieczności uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód lub stanowisk wymaganych przez przepisy odrębne - procedurą opiniowania przez organy wskazane w projekcie ustawy, analogicznie jak w przepisach innych specustaw;

- organy wydające pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;

- organy oraz termin wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;

- zasady nabywania tytułu prawnego do nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań;

- zasady udzielania zamówień na realizację inwestycji;

- organy zarządzające mieniem powstałym w wyniku realizacji inwestycji.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)