Piotr Ciach jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych takich spółek, jak Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o., Telefony Podlaskie S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Tauron PE S.A.

Adam Lewandowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (Pekao SA, BOŚ SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA). W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora departamentu kadr w PGNiG SA. Od 2016 roku dyrektor pionu zarządzania przedsiębiorstwa w PGNiG Termika SA. 

Na początku grudnia br. Grupa Lotos - na żądanie uprawnionego akcjonariusza spółki - Skarbu Państwa - do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 22 grudnia br. dodała punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej. 

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)