W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 5,30 zł, we wtorek ok. godz. 9.20 za akcję płacono 5,48 zł.

"Wykorzystujemy silną przecenę kursu spółki i rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla Orange od zalecenia 'kupuj' z ceną docelową 6,54 zł/akcję. Wachlarz negatywnych zaskoczeń jest według nas już mocno ograniczony. Z kolei, przy bieżącej cenie rynkowej, efekt przyszłych potencjalnych pozytywnych zaskoczeń w zakresie ścieżki EBITDA, jak i możliwego do wypłaty strumienia dywidend znacząco przewyższa koszt ponoszonego ryzyka. Zatem w perspektywie długoterminowej spółka stanowi dla nas bardzo atrakcyjną propozycję inwestycyjną (w skali całego 2017 roku należy do naszych faworytów)" - czytamy w raporcie.

DM BDM prognozuje 0,1 mld zł straty netto dla spółki w 2017 r. (wobec 0,05 mld zł w 2016 r.) przy przychodach wynoszących 11,25 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)