"Niemal wszyscy członkowie FOMC wskazali, iż wzrosło ryzyko rewizji w górę ich prognoz wzrostu gospodarczego z uwagi na perspektywę bardziej ekspansywnej polityki monetarnej w nadchodzących latach" - czytamy w protokole z grudniowego posiedzenia.

Większość członków Fed opowiedziała się za "stopniowym" zacieśnianiem polityki monetarnej USA - wynika z dokumentu. Zgodnie z zapisami protokołu Fed jego członkowie muszą być jednak gotowi do przyspieszenia podwyżek, jeśli okaże się to niezbędne do walki z inflacją.

"Uczestnicy posiedzenia podkreślili, iż istnieje znaczna niepewność względem czasu, zakresu oraz struktury jakichkolwiek inicjatyw fiskalnych lub gospodarczych. Niepewność ta dotyczy również ich ewentualnego wpływu na zagregowany popyt i podaż" - napisano.

Jak podała AP, członkowie amerykańskiej Rezerwy Federalnej, którzy opowiedzieli się w grudniu za podwyżką głównej stopy procentowej powiedzieli, że może zajść potrzeba przyspieszenia przyszłych podwyżek stóp procentowych, jeśli "szybciej rosnąca gospodarka doprowadzi do szybszego - niż to wynika z obecnych prognoz - spadku bezrobocia".

Jak wynika z protokołu z grudniowego posiedzenia Fed, na które powołuje się AP, członkowie Rezerwy Federalnej dyskutowali podczas spotkania m.in. o wpływie na gospodarkę przygotowywanego przez Donalda Trumpa programu gospodarczego, zakładającego m.in obniżkę podatków i zwiększenie wydatków na infrastrukturę. Według przedstawicieli Fed wzrost cen akcji, wzmożony popyt na obligacje i w efekcie umocnienie się dolara, to następstwo wzrostu entuzjazmu wśród inwestorów, po tym jak Donald Trump zapowiedział działania mające na celu wzmocnienie wzrostu amerykańskiej gospodarki.

Amerykańska Rezerwa Federalna w grudniu podjęła jednogłośną decyzję o podniesieniu głównej stopy procentowej funduszy federalnych do 0,50-0,75 proc. z 0,25-0,50 proc.

Z grudniowej prognozy Fed wynika, iż większość członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC - odpowiada m.in. za kształt polityki pieniężnej; wyznaczone przez FOMC cele realizuje Fed) spodziewa się trzech podwyżek stóp zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r. (PAP)