Ponad 80 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat w Unii Europejskiej (UE) korzystało w 2016 roku z internetu za pośrednictwem kilku różnych urządzeń. Telefony komórkowe lub smartfony były najczęściej używanymi urządzeniami do surfowania po internecie. Ponad trzy czwarte (79 proc.) internautów do przeglądania sieci wykorzystywało właśnie te urządzenia. Kolejnym najbardziej popularnym urządzeniem były laptopy lub netbooki. Przy ich pomocy 64 proc. internautów korzystało z globalnej sieci. Udział komputerów stacjonarnych to 54 proc. Najmniejszą popularnością cieszyły się tablety, po które sięgało zaledwie 44 proc. internautów.

Prawie we wszystkich państwach członkowskich telefony komórkowe lub smartfony były urządzeniami najczęściej stosowanymi przez internautów w 2016 roku. Wyjątkami od tej reguły były Czechy, Estonia, Litwa, Polska i Słowacja. W tych państwach najpopularniejszym urządzeniem używanym do surfowania po sieci był laptop lub netbook.

W 2016 roku największy odsetek internautów, którzy mieli dostępu do internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego lub smartfonu została zarejestrowana w Hiszpanii (93 proc. osób, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Na kolejnych miejscach znalazły się Cypr i Holandia (po 88 proc. ), Chorwacja (87 proc.), Wielka Brytania (86 proc.) i Dania (85 proc.).

W tej klasyfikacji Polska znalazła się w dolnej części rankingu. W UE najmniejszy udział telefonów komórkowych lub smartfonów odnotowano w Czechach, gdzie zaledwie 55 proc. osób, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy, wykorzystywało te urządzenia. Na drugim miejscu od końca znalazła się Polska. Nad Wisłą 60 proc. internautów mało dostęp do sieci za pośrednictwem telefonu komórkowego lub smartfonu. Kolejne były Łotwa (62 proc.), Litwa (63 proc.) i Grecja (66 proc.).

Laptopy i netbooki wykorzystywane były do surfowania po internecie przez co najmniej trzy czwarte internautów w Holandii (80 proc.), Finlandii i Belgii (oba 78 proc.) oraz Danii (76 proc.). Natomiast komputerów stacjonarnych używało więcej niż dwie trzecie internautów na Węgrzech, w Luksemburgu i Rumunii (68 proc.), a także w Niemczech (67 proc.). W Polsce najpopularniejsze były w 2016 r. laptopy i netbooki, których używało 74 proc. polskich internautów, podczas gdy komputery stacjonarne miały udział w dostępie do sieci na poziomie 49 proc. użytkowników.

Najmniej popularnym urządzeniem w UE były tablety. W zdecydowanej większości państw - z wyjątkiem sześciu: Holandii (66 proc.), Wielkiej Brytanii (61proc.), Danii (56 proc.), Niemiec (55 proc.), Luksemburga (53 proc.) i Finlandii (52 proc.) - z tych urządzeń korzystała mniej niż połowa internautów. W Polsce tablety zapewniały dostęp do sieci 21 proc. internautów. To trzeci od końca wyniki w UE i czarty w całej Europie. Za nami były tylko Macedonia, Bułgaria i Czechy.

Jeżeli podzielimy użytkowników sieci na grupy wiekowe, widać że najmłodsi (w wieku 16-24) najchętniej korzystają z telefonu komórkowego lub smartfona. W tej grupie wiekowej popularność tych urządzeń była na poziomie 94 proc. Młodzi przodują także w wykorzystaniu laptopów lub netbooków (71 proc.). Korzystanie z tabletów było najpopularniejszym sposobem surfowania po sieci wśród osób w wieku 25-54 lata (47 proc.). Dostęp do sieci przy użyciu komputerów stacjonarnych był bardzo wyrównany we wszystkich grupach wiekowych i stanowił od 53 do 54 proc. użytkowników.