"Zarząd GetBack informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 r. przydzielone zostały obligacje serii JJ oraz JK o łącznej wartości nominalnej równej 8 334 400 zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwał zarządu oraz zaoferowane poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz maja formę dokumentu, podano także.

GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności.

(ISBnews)