"Przedmiotem pierwszej umowy są roboty górnicze i usługi w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w wyrobiskach p/z w polu Nadrybie w zakresie zadania nr 3: wykonywanie robót w dni robocze (poniedziałek-piątek) na poziomach 960 m i 990 m w terminie do 31.12.2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 577 385,91 zł brutto (10 225 517,00 zł netto), co wynika z szacunkowego zakresu robót.

"W przypadku, gdy rzeczywisty zakres robót będzie mniejszy od szacunkowego, wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za prace faktycznie wykonane - zamawiający zobowiązany jest jednak zlecić wykonawcy roboty o łącznej wartości nie niższej niż 50% maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy" - czytamy dalej.

Zamawiającemu przysługuje także prawo do jednostronnego zwiększenia maksymalnej wartości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb zakładu górniczego. Łączna wartość netto zwiększenia maksymalnej wartości wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego powyżej.

"Przedmiotem drugiej umowy są roboty górnicze i usługi w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w wyrobiskach p/z w polu Nadrybie (w zakresie zadania nr 4: wykonywanie robót w soboty, niedziele i święta na poziomach 960 m i 990 w terminie do 31.12.2017 roku" – podano także.

Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu drugiej umowy wynosi 1 717 640,88 zł brutto (1 396 456 zł netto) i także wynika z szacunkowego zakresu robót. Zamawiający zobowiązany jest zlecić prace o łącznej wartości nie niższej niż 50 % maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

LW Bogdanka na koniec 2015 r. miała 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)