Roczna produkcja KGHM to około 700 tys. ton miedzi w postaci rudy i koncentratu ale przede wszystkim katod. Produkcja surowca będzie łatwiejsza i szybsza dzięki inwestycji w Hucie Miedzi Głogów I. Przestarzała instalacja pieców szybowych został bowiem z pełnym sukcesem zastąpiona nowoczesną technologią pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego. Dzięki temu została stworzona najnowocześniejsza linia produkcji hutniczej miedzi. Na całym świecie są tylko trzy tego typu instalacje. W projekcie uczestniczyło wiele spółek należących do KGHM. Jedną z nich była KGHM ZANAM. Jak mówi Bohdan Pecuszok, prezes KGHM ZANAM, dla nas było to wielkie logistyczne, technologiczne i organizacyjne wyzwanie.

- Nasi specjaliści zrealizowali ok. 30 proc. prac, w tym te najbardziej skomplikowane obejmujące m.in. technologię pieca zawiesinowego, elektrycznego, instalację odpylania i odsiarczania gazów, modernizację pieców konwertorowych i oczyszczalnię gazów. Przedsięwzięcie było olbrzymim poligonem doświadczalnym i wiele nas nauczyło – zaznacza.

KGHM stawia na innowacje

KGHM stawia na innowacje

źródło: Inne

Na sfinansowanie inwestycji, której koszt sięga 2,5 mld zł, polska spółka wzięła kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Choć dziś jeszcze nie wiadomo jak szybko wydatek się zwróci, widać już pierwsze pozytywne efekty modernizacji głogowskiej huty. Instalacja działa już od października i to z sukcesem. W tym czasie ok. 195000 ton koncentratu miedzi przetopiono od czasu uruchomienia zmodernizowanej huty Głogów I. W tym samym okresie udało się wyprodukować niemal 50000 ton miedzi blister. Jak podkreślają władze KGHM, nowa instalacja pozwala produkować ok. 80 proc. surowca według najlepszych kosztowo dostępnych technologii.

Mówiąc o nowej linii produkcyjnej nie można nie wspomnieć o pozytywnych skutkach jakie przyniesie naturalnemu środowisku. Zmniejszy się emisja pyłowa, gazowa i ilość składowanych odpadów stałych i ściekowych. Produkowana w Hucie Miedzi Głogów I miedź elektrolityczna należy do najlepszych w świecie i posiada certyfikat Londyńskiej Giełdy Metali.

Budowa nowego pieca wpisuje się w wieloletni Program Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów 1. Dodatkową inwestycją w ramach tegoż programu jest realizowana budowa Instalacji do prażenia koncentratów, która zostanie uruchomiona w IV kwartale 2017. Jej zadaniem jest usunięcie przez wyprażenie węgla organicznego z koncentratu.

KGHM stawia na innowacje

KGHM stawia na innowacje

źródło: Inne

- W ten sposób obniżymy energetyczność mieszaniny koncentratów i zwiększymy możliwości przetopu koncentratów w piecu zawiesinowym – podkreśla Andrzej Szydło, dyrektor naczelny Huty Miedzi Głogów.