Zysk operacyjny wyniósł 21,33 mln zł wobec 42,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,3 mln zł po trzech kwartałach wobec 70,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw.  wyniósł 6,1 mln zł wobec 7,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)