"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,7% w porównaniu z IV kwartałem 2015 r. Prezentowany szacunek nie zmienił się" - czytamy w komunikacie. 

Według szybkiego szacunku opublikowanego 14 lutego 2017 r., wzrost w IV kw. wyniósł 2,7% r/r. 

W IV kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,1%, podał także GUS

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w IV kw. 2016 r. popyt krajowy wzrósł o 2,4% wobec wzrostu o 2,9% w III kw. 2016 r.

Spożycie ogółem w IV kw. ub.r. wzrosło o 3,8% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,2%, publiczne - o 2,7% (w III kw. 2016 r. wzrost odpowiednio: +4,1% i +3,9%, 4,9%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zmniejszyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,8% w IV kw. 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,8% (wobec spadku odpowiednio o 1,7% oraz o 7,7% kwartał wcześniej). 

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,6% w IV kw. 2016 r (wobec 6,8% w III kw. 2016 r.), zaś import wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,5% w IV kw. 2016 r (wobec 7,8% wzrostu w III kw. 2016 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 2,7% wobec wzrostu o 2,4% w III kw. 2016 r.