Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-03-30 5938,00 0,9% -0,5% 7,5% 21,1%
Miedź 3M USD/t 2017-03-30 5956,00 0,8% -0,3% 7,6% 22,2%
Ołów spot USD/t 2017-03-30 2343,50 0,1% 4,0% 17,2% 36,0%
Ołów 3M USD/t 2017-03-30 2351,50 0,1% 4,2% 16,6% 35,5%
Aluminium spot USD/t 2017-03-30 1962,00 0,5% 2,2% 15,1% 32,1%
Aluminium 3M USD/t 2017-03-30 1972,00 0,6% 2,5% 16,5% 31,8%
Cyna spot USD/t 2017-03-30 20179,00 -0,1% 5,1% -4,8% 19,4%
Cyna 3M USD/t 2017-03-30 20145,00 -0,1% 4,8% -4,6% 19,4%
Nikiel spot USD/t 2017-03-30 10074,00 1,0% -7,8% 1,1% 20,1%
Nikiel 3M USD/t 2017-03-30 10135,00 0,9% -7,7% 1,1% 20,2%
Cynk spot USD/t 2017-03-30 2852,50 0,5% 1,3% 11,5% 59,4%
Cynk 3M USD/t 2017-03-30 2870,00 0,4% 1,6% 11,4% 59,7%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 13:00:00 152,30 0,5% -5,6% -32,6% 76,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 18:07:00 66,00 0,1% -1,5% -6,1% 55,3%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-03-30 626,25 1,1% 1,3% 1,0% 54,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-03-30 580,25 1,2% 1,4% 1,1% 43,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-03-30 496,75 1,3% -2,4% -4,6% 31,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-03-30 462,50 1,3% -4,2% -5,9% 36,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-03-30 284,00 1,9% -6,1% -10,2% 79,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-03-30 279,50 1,9% -5,3% -9,3% 82,7%

(PAP Biznes)