Najniższe koszty odnotowano w Bułgarii (4,4 euro), Rumunii (5,5 euro), Litwie (7,3 euro), na Łotwie (7,5 euro), Węgrzech (8,3 euro) i w Polsce (8,6 euro), a najwyższe - w Danii (42 euro), Belgii (39,2 euro), w Szwecji (38 euro), w Luksemburgu (36,6 euro) i we Francji (35,6 euro), podano w komunikacie.

Godzinowe koszty zatrudnienia w przemyśle wyniosły w Polsce 8,5 euro, w budownictwie - 7,6 euro, a w usługach - 8,5 euro. Średnia unijna wynosiła odpowiednio: 26,6 euro, 23,3 euro i 25,8 euro.

Liczone w złotych, średnie koszty 1 godziny pracy w Polsce wynosiły w ub.r. 37,5 zł, przy czym w przemyśle było to 37,1 zł, w budownictwie - 33,1 zł, a w usługach - 37,1 zł, podał także Eurostat.