"Myślę, że możemy spodziewać się dalszego spadku bezrobocia, mając najtrudniejszy okres za sobą i może być poniżej 8%, a nawet 7% pod koniec roku" - powiedział Szwed podczas konferencji prasowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało dziś, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2% w marcu 2017 r., czyli spadła o 0,3 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Liczba bezrobotnych na koniec marca br. wyniosła 1,33 mln osób i spadła o 57,7 tys. osób m/m (o 4,2%) oraz o 274,8 tys. osób w ujęciu rocznym (tj. 17,2%).

Pracodawcy zgłosili w marcu br. do urzędów pracy 167,5 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (wzrost o 30 tys. m/m). Liczba ofert pracy w urzędach pracy w marcu br. była najwyższa od 20 lat, podkreślił resort.

W tegorocznej ustawie budżetowej rząd zapisał, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 8%. 

>>> Polecamy: Polski pracownik prawie trzy razy tańszy niż ten ze strefy euro. Eurostat podał najnowsze dane