Auto Partner

Cena sprzedaży jednej akcji Auto Partner w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów (ABB) została ustalona na poziomie 4,9 zł, poinformowała spółka.
Łączna liczba akcji sprzedawanych przez sprzedających ustalona została na poziomie 12 465 944, co stanowi 10,65% ogólnej liczby głosów, w tym:
* 11 688 300 akcji należących do Aleksandra Góreckiego, stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów walnym zgromadzeniu
* 192 000 akcji należących do Andrzeja Manowskiego, stanowiących 0,16% ogólnej liczby głosów walnym zgromadzeniu
* 209.644 akcje należące do Magdaleny Zwolińskiej, stanowiących 0,18% ogólnej liczby głosów walnym zgromadzeniu
* 192.000 akcji należących do Piotra Janty, stanowiących 0,16% ogólnej liczby głosów walnym zgromadzeniu
* 184 000 akcji należących do Grzegorza Pala, stanowiących 0,16% ogólnej liczby głosów walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.
Pięcioro akcjonariuszy Auto Partner poinformowało kilka dni temu, że rozpoczęło sprzedaż 12 465 944 akcji spółki, reprezentujących do 10,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w trybie ABB.

Atal

Atal prognozuje 175–190 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka. Ponadto Atal zakłada kontraktację w przedziale 2 700-2 900 mieszkań i 2 500–2 700 przekazań na ten rok.>>>> 

Immofinanz

Immofinanz odnotował 26,9 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, z wyłączeniem Rosji, w skróconym roku finansowym 2016 (maj-grudzień 2016) wobec 60,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wittchen

Zarząd Wittchen zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 15,04 mln zł z zysku netto za 2016 r. (wynoszącego 18,36 mln zł) na dywidendę, podała spółka. >>>> 

Bumech

Bumech złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie popełnienia przestępstw w związku z przekazaniem spółce informacji o nabyciu akcji spółki przez China Coal Energy, poinformowała spółka.>>>> 

Gino Rossi

Gino Rossi odnotowało 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Uniwheels

Uniwheels uznał cenę w wezwaniu skorygowaną w górę do 236,07 zł za odpowiadającą wartości godziwej, a zarząd rekomenduje akcjonariuszom zaakceptowanie wezwania, poinformowała spółka. >>>> 

Getin Noble Bank

Obligacje Getin Noble Bank serii PP6-IV o łącznej wartość 42 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 10 kwietnia br., podał bank. >>>> 

Alma Market

PKO Bank Polski oraz spółka Benus złożyli - jako wierzyciele - uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłości Alma Market, podała spółka. Sąd zdecydował o wstrzymaniu ich rozpatrywania, podano także. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

MCI.Private Ventures ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki ATM, podał Urząd. >>>>  

Huckleberry Games

Huckleberry Games rozpoczęła sprzedaż gry "Edengrad" w wersji Alpha na platformie Steam, podała spółka. Huckleberry Games podtrzymuje też, że debiut na rynku NewConnect powinien nastąpić do końca II kw. 2017 r., czytamy także.>>>> 

Inpro

Zarząd Inpro zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2016 rok, podała spółka. >>>> 

PZU

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (PZU) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Pekao od UniCredit, podał ubezpieczyciel. >>>> 

Capital Park

Capital Park planuje otwarcie parku handlowego ETC Swarzędz po rewitalizacji pod koniec lata, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. >>>> 

Mostostal Warszawa  

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock (spółki w 48,66% zależnej od Mostostalu Warszawa), warta 26,99 mln zł netto, została uznana przez Ministerstwo Obrony Narodowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za najkorzystniejszą w postępowaniu na "Budowę i modernizację składu MPS-1", podała spółka. >>>> 

J.W. Construction 

Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za I kwartał 2017 r. wynosi ok. 140 sztuk wobec 128 sztuk rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Erbud

Erbud zawarł dwie umowy, o łącznej wartości ok. 81 mln zł netto, na realizacje dwóch budynków mieszkalnych i jednego mieszkalno-hotelowego wraz z infrastrukturą w Krakowie, podała spółka. >>>> 

Enter Air

Zarząd Enter Air zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 9,65 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 13,8 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podała spółka.  >>>>