Akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie 0,32 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze X-Trade Brokers Domu Maklerskiego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 37,56 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,32 zł na akcję, podała spółka.

"Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień 5 maja 2017 r. jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 maja 2017 r. (dzień wypłaty dywidendy)" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 73 mln zł wobec 115,02 mln zł zysku rok wcześniej.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)