Po lutym w budżecie centralnym odnotowano 0,86 mld zł nadwyżki.

Według przedstawionego w marcu br. harmonogramu wykonania budżetu, deficyt budżetu centralnego miał wynieść 5,8 mld zł na koniec marca, tj. 9,8 proc. rocznego planu.

Resort podał dziś, że dochody w okresie styczeń-marzec wyniosły 85,25 mld zł, tj. 26,2 proc. planu. "Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - marzec 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 23,8 proc. r/r" - czytamy w komunikacie.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2017 r. według szacunkowych danych wyniosło 87,5 mld zł tj. 22,7 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 86,4 mld zł środków na wydatki, podkreślił resort.

"Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 6,8 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - marzec br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia" - czytamy dalej.

Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 2,8 mld zł), co jest spowodowane m.in. przekazaniem w marcu 2016 r. środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków, a także lepszym wpływem składek w okresie styczeń – marzec 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, podano także w materiale.

Przychody z prywatyzacji w tym okresie sięgnęły 12,3 mln zł, tj. 94,6 proc. rocznego planu (wynoszącego wg zapisów budżetowych 13 mln zł).

>>> Czytaj też: Polska socjalna. Wydatki społeczne będą rosły szybciej niż gospodarka