Zysk netto Warimpeksu to 17,42 mln euro w 2016 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Warimpex odnotował 17,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,84 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem w 2016 r. wyniósł 22,86 mln euro wobec 42,33 mln euro straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 25,74 mln euro wobec 9,9 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży razem sięgnęły 62,2 mln euro w 2016 r. wobec 61,9 mln euro rok wcześniej.

Wynik EBITDA spadł z 29,3 mln euro w roku 2015 o 27% do 21,5 mln euro. Powodem tego jest głównie niższy wynik ze sprzedaży nieruchomości. EBIT wzrósł z ­9,9 mln euro do 25,7 mln euro, co wynika z dodatniego wyniku z wyceny naszych nieruchomości biurowych – przede wszystkim biurowca realizowanego w Łodzi oraz biurowca Zeppelin w Petersburgu. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures poprawił się w związku z dodatnimi różnicami kursowymi i lepszą strukturą finansowania z ­31,9 mln euro do ­1,9 mln euro" - napisał prezes Franz Jurkowitsch w liście do akcjonariuszy.

(ISBnews)