Zysk netto Budimeksu wzrósł r: r do 85,16 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Budimex odnotował 85,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 51,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W pierwszym kwartale 2017 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 42%, 75% i 64%. Wysoka rentowność pierwszego kwartału wynikała przede wszystkim z rozliczenia kończących się kontraktów infrastrukturalnych podpisanych 2-3 lata temu. Pomogły również dobre wyniki Mostostalu Kraków oraz działalności na rynku niemieckim" - napisał prezes Dariusz Blocher w komentarzu do wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 110,35 mln zł wobec 62,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052,74 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 987,65 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż w segmencie budowlanym Grupy Budimex w pierwszym kwartale 2017 roku wzrosła o 6,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 991 mln zł. W tym samym czasie produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,3%. Spodziewamy się, że kolejne kwartały przyniosą przyspieszenie dynamiki sprzedaży w części budowlanej Grupy, głównie ze względu na zakończenie prac projektowych i wejście w fazę budowlaną niektórych kontraktów realizowanych w systemie 'projektuj i buduj'" - napisał także prezes.

Wzrost sprzedaży odnotował również segment deweloperski Budimeksu. W pierwszym kwartale 2017 sprzedano notarialnie 409 mieszkań, o 69% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dzięki temu sprzedaż w segmencie deweloperskim wzrosła o 29,1% rok do roku osiągając poziom 101 mln zł, wskazał Blocher.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 82,5 mln zł wobec 65,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)