Dokumenty dotyczące odcinków od Ostrowi Mazowieckiej (węzeł Podborze) do Śniadowa i od Śniadowa do węzła Łomża Południe, zostały 27 kwietnia 2017 r. podpisane w Ostrowi Mazowieckiej. Jest to miejsce, gdzie przyszła droga S61 połączy się z budowaną drogą ekspresową S8 Wyszków - Białystok, a tym samym całą siecią dróg ekspresowych i autostrad w Polsce.

Razem ze skierowanymi dziś do przetargu dwoma odcinkami S61 cała droga ekspresowa, łącznie prawie 190 km (nie licząc gotowej części obwodnicy Augustowa i budowanej już obwodnicy Suwałk), będzie objęta postępowaniem przetargowym.

- Dziś kierujemy do realizacji dwa odcinki tej bardzo ważnej i potrzebnej arterii komunikacyjnej. Dzięki temu już niedługo powstanie cały polski fragment międzynarodowej rasy Via Baltica, która połączy kraje bałtyckie z południem i zachodem Europy – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Obok wiceministra Jerzego Szmita, w uroczystości wzięli również udział Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer.

Kryteria przetargowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, oprócz kryterium ceny (o wartości do 60%), stosowane będą także kryteria jakościowe (łącznie o maksymalnej wartości 40 proc.).

GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, a minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Cała droga ekspresowa S61 przewidziana jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Po nowym śladzie

Inwestycja ma być realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zgoda na przetarg obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 36,5 km. Zaprojektowano je w nowym przebiegu, w pobliżu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677 Ostrów Mazowiecka – Łomża.

Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne i pas rozdziału. Droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego oraz będzie przygotowana pod obciążenia 115 kN/oś. Na odcinku Ostrów Mazowiecka – Śniadowo o długości 19,4 km przewidziane są dwa węzły (Podborze i Komorowo), a na odcinku Śniadowo – Łomża Południe o długości 16,99 km – jeden węzeł (Śniadowo).

S61 w realizacji

W tym roku ruszyły także prace budowlane na obwodnicy Suwałk w ciągu trasy S61. Inwestycja z etapu projektowania przeszła w fazę „realizacji w terenie”. Do wiosny 2019 r. wokół miasta ma powstać prawie 13 km drogi, która połączy się z ekspresowym fragmentem istniejącej obwodnicy Augustowa.

Na odcinek S61 Suwałki – Budzisko o długości 24,2 km został już rozstrzygnięty przetarg. Wkrótce planowane jest podpisanie umowy.

W tym roku ogłoszone zostały także przetargi na pozostałe odcinki S61 w województwie podlaskim. Jej fragmenty, np. cała obwodnica Łomży czy też odcinki od węzła Kolno aż do Szczuczyna, są objęte procedurą przetargową.

3 kwietnia 2017 r. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna.

Via Baltica - najważniejsze połączenie drogowe krajów bałtyckich i Europy Zachodniej

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi, a Europą Zachodnią. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8, na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61, na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku. Dotychczas w ramach polskiej części trasy powstały odcinki S8: Radzymin – Wyszków i obwodnica Ostrowi Mazowieckiej oraz S61: obwodnica Stawisk, obwodnica Szczuczyna i obwodnica Augustowa.

Obecnie w budowie, obok obwodnicy Suwałk, są odcinki: S8 Marki – Radzymin o długości 15,4 km, którego ukończenie jest planowane w listopadzie 2017 r. oraz Wyszków – początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej o długości 29,1 km. Oddanie do ruchu tego odcinka planowane w lipcu 2018 r.