W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

***dane z 28.04. Japonia i USA z 1.05.

Kraj Obligacje Rentowność
2017-05-01 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 2,00 2,00 1,99 2,06 2,25 1,51
Polska 5-letnie 2,90 2,90 2,89 2,96 3,20 2,27
Polska 10-letnie 3,44 3,41 3,42 3,53 3,90 3,08
Węgry 3-letnie 0,98 1,00 1,04 1,30 1,39 1,56
Węgry 5-letnie 2,05 2,09 2,11 2,27 2,12 2,20
Węgry 10-letnie 3,24 3,26 3,32 3,37 3,49 3,25
Czechy 2-letnie -0,05 -0,10 -0,07 -0,30 -0,49 -0,05
Czechy 5-letnie 0,05 0,14 0,16 0,16 -0,19 0,11
Czechy 10-letnie 0,79 0,86 0,90 0,95 0,45 0,49
Turcja 2-letnie 11,04 11,13 10,86 11,11 11,06 9,06
Turcja 5-letnie 10,56 10,48 10,66 10,99 11,01 8,96
Turcja 10-letnie 10,23 10,12 10,37 10,66 10,99 9,08
Irlandia 2-letnie -0,43 -0,43 -0,37 -0,37 -0,43 -0,33
Irlandia 5-letnie -0,03 -0,02 0,09 0,08 0,15 0,00
Irlandia 10-letnie 0,85 0,85 0,94 1,02 1,16 0,94
Włochy 2-letnie -0,08 -0,08 0,00 -0,06 0,01 -0,03
Włochy 5-letnie 1,05 1,03 1,09 0,82 0,87 0,40
Włochy 10-letnie 2,28 2,24 2,26 2,16 2,23 1,48
Portugalia 2-letnie 0,43 0,36 0,43 0,63 0,09 0,65
Portugalia 5-letnie 2,02 1,93 2,16 2,34 2,13 1,93
Portugalia 10-letnie 3,55 3,46 3,74 4,07 4,14 3,17
Hiszpania 2-letnie -0,26 -0,25 -0,18 -0,20 -0,25 -0,04
Hiszpania 5-letnie 0,44 0,42 0,48 0,52 0,32 0,60
Hiszpania 10-letnie 1,65 1,63 1,70 1,68 1,59 1,60
Niemcy 2-letnie -0,73 -0,74 -0,79 -0,70 -0,67 -0,50
Niemcy 5-letnie -0,39 -0,40 -0,44 -0,31 -0,37 -0,31
Niemcy 10-letnie 0,32 0,30 0,25 0,39 0,46 0,26
Francja 2-letnie -0,46 -0,45 -0,29 -0,32 -0,48 -0,42
Francja 5-letnie -0,10 -0,08 0,11 0,12 0,13 -0,11
Francja 10-letnie 0,84 0,83 0,94 0,96 1,03 0,61
Wielka Brytania 2-letnie 0,08 0,07 0,09 0,18 0,16 0,54
Wielka Brytania 5-letnie 0,50 0,50 0,49 0,63 0,63 0,99
Wielka Brytania 10-letnie 1,09 1,06 1,03 1,19 1,47 1,61
Japonia 2-letnie -0,21 -0,21 -0,21 -0,19 -0,22 -0,24
Japonia 5-letnie -0,16 -0,15 -0,16 -0,12 -0,09 -0,20
Japonia 10-letnie 0,01 0,02 0,02 0,07 0,10 -0,08
USA 2-letnie 1,28 1,26 1,23 1,25 1,21 0,78
USA 5-letnie 1,83 1,81 1,80 1,92 1,93 1,29
USA 10-letnie 2,30 2,28 2,27 2,39 2,47 1,83

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)