Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-04-28 5710,50 0,7% -2,4% 3,4% 15,2%
Miedź 3M USD/t 2017-04-28 5735,50 0,8% -2,3% 3,6% 16,1%
Ołów spot USD/t 2017-04-28 2283,50 3,0% -1,5% 14,2% 30,4%
Ołów 3M USD/t 2017-04-28 2249,00 2,0% -3,4% 11,5% 28,4%
Aluminium spot USD/t 2017-04-28 1903,00 -0,6% -1,7% 11,7% 14,4%
Aluminium 3M USD/t 2017-04-28 1911,50 -0,6% -1,7% 12,9% 14,8%
Cyna spot USD/t 2017-04-28 19990,00 0,4% -0,3% -5,7% 16,6%
Cyna 3M USD/t 2017-04-28 19900,00 0,4% -0,7% -5,8% 16,4%
Nikiel spot USD/t 2017-04-28 9404,00 1,2% -5,3% -5,6% 1,5%
Nikiel 3M USD/t 2017-04-28 9450,00 1,2% -5,5% -5,7% 1,7%
Cynk spot USD/t 2017-04-28 2618,50 1,1% -6,6% 2,4% 37,4%
Cynk 3M USD/t 2017-04-28 2623,00 1,0% -7,1% 1,8% 37,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-04-28 246,20 -1,4% 63,9% 8,9% 148,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-04-28 66,50 -0,2% 3,9% 1,1% 46,2%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-04-28 595,75 1,0% -2,6% -3,9% 3,9%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-04-28 549,75 1,1% -2,8% -4,2% 4,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-04-28 485,50 1,6% -0,2% -6,8% 11,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-04-28 446,25 0,6% -1,4% -9,2% 8,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-04-28 292,00 2,1% 6,1% -7,7% 50,9%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-04-28 279,00 2,2% 3,1% -9,4% 41,8%

(PAP Biznes)