Szacowano, że PKB kdk wzrósł właśnie o 0,5 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w I kw. o 1,7 proc., również zgodnie z konsensusem.

W IV kw. 2016 r. gospodarka eurolandu rozwijała się w tempie 0,5 proc. kdk i 1,8 proc. rdr.

(PAP Biznes)