Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 3% kw: kw w I kw. - dane wst.Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Jednostkowe koszty pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosły w I kw. 2017 r. o 3% w ujęciu kwartalnym, wynika ze wstępnych danych Departamentu Pracy.

Konsensus rynkowy wynosił 2,5% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża".

(ISBnews)