Zysk netto ING Banku Śląskiego wzrósł r: r do 300,2 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 300,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 259,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 815,5 mln zł wobec 668,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 289,6 mln zł wobec 253,9 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 118,85 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 117,48 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 280 mln zł wobec 253,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Koszty działania w I kw. br. wyniosły 564,4 mln zł wobec 508,8 mln zł rok wcześniej, w tym opłaty na rzecz bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) wyniosły odpowiednio: 89,1 mln zł wobec 31,7 mln zł rok wcześniej.

"Wartość 89,1 mln zł zaprezentowana w niniejszej nocie w pozycji 'opłaty na rzecz BFG' obejmuje kwotę 18,6 mln zł z tytułu wniesionej w I kw. 2017 r. składki na fundusz gwarancyjny banków oraz kwotę 70,5 mln zł z tytułu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, którą bank zobowiązany będzie wpłacić w III kw. 2017 r. Do roku 2016 bank zobowiązany był do wnoszenia na rzecz BFG opłaty obowiązkowej i opłaty ostrożnościowej (obie płatne kwartalnie), których łączna wartość w I kw. 2016 r. wyniosła 31,7 mln zł" - czytamy w raporcie.

Podatek bankowy w I kw. br. wyniósł 79,4 mln zł wobec 50,5 mln zł w I kw. 2016 r., podano także.

Wskaźnik ROE wyniósł 12% w I kw. br. wobec 10,9% przed rokiem, ROA - odpowiednio: 1,1% wobec 1%, zaś wskaźnik koszty/ dochody (C/I) ukształtował się na poziomie 49,7% wobec 52,2% przed rokiem.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,75% w I kw. 2017 r. wobec 2,48% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy sięgnął w I kw. br. 14,3% wobec 14,1% w I kw. 2016 r.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)