"Po pierwszym kwartale nie powinniśmy się poddawać, ale to będzie bardzo, bardzo trudne.To dla nas bardzo ważne, ale to nie jest cel ostateczny" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej.

Prezes podkreślił, że bieżący rok bank chce wykorzystać na poprawę fundamentów i wprowadzenie zmian, które pozwolą osiągać stabilne, dodatnie wyniki w kolejnych latach. 

Getin Noble Bank odnotował 96,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 18,27 mln zł straty rok wcześniej. 

Spółka podała, że wśród głównych czynników determinujących rentowność w pierwszych trzech miesiącach roku można wymienić jednorazowe ujęcie kosztów składki rocznej do BFG na fundusz restrukturyzacji przymusowej oraz wyższe niż w poprzednich kwartałach poziomy odpisów na ryzyko kredytowe. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)