Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Unified Factory odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,97 mln zł wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 2,66 mln zł wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,6 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 4,43 mln zł rok wcześniej.

"Główną przyczyną wzrostu przychodów była większa niż przed rokiem ilość zrealizowanych wdrożeń, których w raportowanym okresie zrealizowano łącznie 53 wobec 32 wdrożeń w pierwszym kwartale 2016 roku. Wpłynęło to na wzrost zysku ze sprzedaży oraz zysku z działalności operacyjnej" - czytamy w raporcie.

„W okresie pierwszego kwartału 2017 roku trwały intensywne prace nad rozbudową modelu SaaS o nowe funkcjonalności, których efektem była m.in. integracja systemu z serwisem społecznościowym Facebook oraz przygotowaniem się do uruchomienia globalnej wersji tego rozwiązania (obecnie system w modelu SaaS jest oferowany w polskiej wersji językowej). Zarząd szacuje, że nastąpi to w trakcie III kwartału bieżącego roku" – czytamy dalej.

Kolejnymi funkcjonalnościami o jakie wzbogacony zostanie model SaaS będzie automatyzacja komunikacji obsługi klientów w zakresie chatów i maili oraz pełne wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji opartych na algorytmach pamięci asocjacyjnej, podano również.

„Zarząd Unified Factory szacuje, iż pierwsze wdrożenia na rynku amerykańskim zostaną przeprowadzone w trzecim kwartale bieżącego roku" – dodano także.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)