Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Inter Cars zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeznaczeniu 10,06 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 109,39 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,71 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Pozostała część zysku w kwocie 99,33 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na 30 czerwca 2017 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku" - czytamy także.

Na początku maja br. Inter Cars przyjął politykę dywidendową na lata 2017-2019, która zakłada, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku, będzie przedkładał propozycję wypłaty dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy za dany okres. Jednocześnie za 2016 r. zarząd zarekomendował 0,71 zł dywidendy na jedną akcję.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

(ISBnews)