Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 15,5 mln akcji serii L bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze będą mogli dokonać wyboru i otrzymać dywidendę w formie nowych akcji serii L, zamiast w formie gotówki.

„Kapitał zakładowy spółki podwyższa się […] w drodze emisji nie mniej niż jednej, ale nie więcej niż 15 532 306 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda" – czytamy w uchwale.

W interesie spółki wyłącza się w całości prawo poboru wszystkich akcji serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podano również.

„Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L jest umożliwienie akcjonariuszom spółki, którzy spełniają kryteria określone w projekcie uchwały dokonania wyboru otrzymania dywidendy, która ma zostać wypłacona przez spółkę na podstawie uchwały o dywidendzie, w formie nowych akcji serii L zamiast w formie gotówki. Powyższa opcja została przewidziana, aby umożliwić uprawnionym akcjonariuszom uczestnictwo w rozwoju spółki zamiast otrzymania dywidendy w postaci gotówkowej" – czytamy w uzasadnieniu zarządu.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)