Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o przekazaniu całego zysku netto osiągniętego w 2016 r. w wysokości 36,36 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwały podjętej przez walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej spółki, postanawia przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 36,36 mln zł na kapitał zapasowy spółki"- czytamy w treści podjętej uchwały.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)