Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o 1,05 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o przeznaczeniu 100,93 zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,05 na akcję, podała spółka.

"23 maja 2017 roku zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 926 000,00 zł tj. w kwocie 1,05 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został ustalony na 30 maja 2017, a dywidenda zostanie wypłacona 13 czerwca 2017 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 96 120 000 akcji CD Projekt, podano także.

CD Projekt odnotował 250,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 342,43 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 249,7 mln zł wobec 336,2 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)