Zysk netto Mirbudu wzrósł r: r do 3,68 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Mirbud odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik grupy został wypracowany dzięki wyższemu zyskowi brutto na sprzedaży w segmencie działalności budowlano-montażowej oraz deweloperskiej i uzyskaniu wysokiego poziomu rentowności w działalności związanej z wynajmem nieruchomości" - powiedział prezes Jerzy Mirgos, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,74 mln zł wobec 7,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,03 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 120,44 mln zł rok wcześniej.

"Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowała sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, stanowiąca 47% tych usług (wzrost udziału o 3 pkt proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego), a także segment budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych, który stanowił ponad 39% sprzedaży (wzrost udziału o 2 pkt proc.) oraz segment budynków użytku publicznego, który wygenerował ok. 14% przychodów (spadek poziomu przychodu o 5 pkt proc. względem I kwartału 2016 r."- czytamy w raporcie.
Znacznie wzrósł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 2,91% w I kwartale 2016 r. do 8,67%, podano także.


"W pierwszym kwartale br. spółka zależna JHM Development sprzedała aktami notarialnymi 67 lokali, w tym 47 mieszkań i domów jednorodzinnych, uzyskując wynik na sprzedaży lokali dwukrotnie wyższy o uzyskanego w ubiegłym roku a przychód aż trzykrotnie wyższy" - czytamy w komunikacie.

Spółka posiadała na koniec marca 258 zawartych umów przedwstępnych, w tym na mieszkania i domy jednorodzinne 149 umów, podano także.

"Podjęte w ubiegłym roku działania i zakończone inwestycje zaczęły przynosić wymierne efekty. Wierzę, że założony cel sprzedaży 300 mieszkań w 2017 r. zostanie zrealizowany, a perspektywy rozwoju działalności w kolejnych latach są równie obiecujące" - dodał Mirgos.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 1,53 mln zł wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)