Akcjonariusze JSW zdecydują 23 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. na kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 23 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie JSW S.A. [...] postanawia: Zysk netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w kwocie 371 991 348,49 zł przeznaczyć na:

- kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego w wysokości 124 500 000,00 zł,

- kapitał zapasowy w wysokości 247 491 348,49 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

W marcu br. zarząd JSW zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej i rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy za 2016 r. Zgodnie z polityką dywidendową, zarząd powinien był rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto.

W ujęciu jednostkowym zysk netto JSW w 2016 r. wyniósł 371,99 mln zł wobec 2 786,7 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)