Zysk netto Colian Holding spadł r: r do 9,7 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Colian Holding odnotował 9,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 14,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,35 mln zł wobec 18,03 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 17,84 mln zł wobec 25,85 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,61 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 222,79 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Colian Holding zanotowała 3,1% wzrost r/r skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2017 roku, wzrost zanotowały wszystkie dywizje z wyjątkiem dywizji kulinariów. Dywizja napojów osiągnęła największą, bo 9-proc. dynamikę wzrostu przychodów r/r w pierwszym kwartale 2017 r. Przychody dywizji słodyczy wzrosły o 2% r/r, przede wszystkim dzięki większej aktywności na rynkach zagranicznych. Niższe przychody na rynku krajowym dywizji słodyczy są skutkiem kontynuowanej przebudowy modelu sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 4,99 mln zł wobec 65,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Colian S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)