ATM Grupa 

ATM Grupa odnotowała 3,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ATM 

ATM odnotowało 10,84 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2017 r. wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PBKM

EVF I Investments S. A. R. L. (EVF I), akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) rozpoczął proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB), której celem jest sprzedaż do 1 802 200 akcji spółki, reprezentujących do 38,06% udziału w ogólnej liczbie głosów, podał PBKM. „Zgodnie z przekazaną przez EVF I informacją, proces sprzedaży akcji zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów. Proces ten rozpocznie się niezwłocznie i może zostać odwołany lub zakończony przez EVF I w dowolnym czasie. Akcjonariusz zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży, terminu przeprowadzenia procesu sprzedaży akcji oraz zmiany ilości oferowanych akcji" – czytamy w komunikacie. 

AmRest

AmRest Holdings SE (AmRest) podpisał aneks do wstępnego wiążącego porozumienia (Head of Terms) z Yum Restaurants International Holding, Ltd (Yum) oraz Pizza Hut Delivery Germany GmbH (PH Delivery) przedłużający do końca lipca okres, w którym ma dojść do zawarcia umów, podała spółka. >>>> 

Wikana

Wikana odnotowała 3,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Amica Wronki

Amica Wronki odnotowała 25,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 28,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Baltona

Baltona odnotowała 1,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rada nadzorcza Baltony dokonała odnowienia kadencji prezesa i powołała Piotra Kazimierskiego na kolejną, trzyletnią kadencję z dniem 1 czerwca 2017 r., poinformowała spółka. >>>> 

PKN Orlen 

Obszar usług kolejowych spółki Euronaft Trzebinia, należący do Orlen Południe, od 1 czerwca wejdzie w skład majątku spółki Orlen KolTrans. Dzięki temu segment kolejowy grupy PKN Orlen zyska m.in. większe moce oraz szóstą pozycję wśród przewoźników w Polsce. >>>>  

Marvipol

Marvipol odnotował 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej (segment motoryzacyjny) w I kw. 2017 r. wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipol ocenia, że jego segment motoryzacyjny ma potencjał do zwiększenia sprzedaży do ponad 2 300 samochodów w tym roku, podała spółka. W ub.r. sprzedaż wolumenowa wyniosła rekordowe 2 081 aut. >>>> 

Marvipol zakłada w tym roku dwucyfrowy wzrost - w ujęciu procentowym - wolumenu zawartych umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, podała spółka. >>>> 

Wojas

Wojas odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PZU, PKO BP, Pekao

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) podpisali porozumienie trójstronne powiązane z transakcją nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki (Pekao) przez PZU działające w konsorcjum z PFR od UniCredit S.p.A. W celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Pekao w ramach transakcji PFR zawarł z PKO BP umowę pożyczki. >>>> 

Kino Polska TV

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 22,4 mln zł z zysku netto za 2016 r. i lata ubiegłe, tj. 1,13 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Vindexus

Vindexus odnotował 4,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Groclin

Groclin odnotował1,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

GetBack

GetBack zawarł umowę warunkową w ramach której kupi od Altus TFI 99,4% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł, poinformowała spółka. Środki na realizację transakcji mają pochodzić w całości lub części z emisji obligacji, podano także. "GetBack zawarł warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży 12 972 842 akcji reprezentujących w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego spółki EGB Investments za cenę równą 207 565 472 zł, tj. 16 zł za jedną akcję EGB. Sprzedającymi są wskazane w umowie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Środki na zapłatę ceny sprzedaży będą pochodzić w całości lub w części z emisji obligacji spółki" - czytamy w komunikacie. 

Altus TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę z Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Copernicus Capital TFI) dotyczącą przejęcia przez Copernicus Capital TFI od Altus TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podał Altus. „Altus TFI przeniesie nieodpłatnie na Copernicus Capital TFI, a Copernicus Capital TFI przejmie zarządzanie funduszem. […] o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: Copernicus Capital TFI uzyska informację o braku zastrzeżeń prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przejęcia zarządzania funduszem, Altus TFI dokona zmian statutu funduszu poprzez wskazanie Copernicus Capital TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem" – czytamy w komunikacie.  

Idea Bank, Getin Noble Bank

Leszek Czarnecki potwierdził przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) zamiar długoterminowego zaangażowania kapitałowego w Idea Bank oraz Getin Noble Bank, podała KNF. >>>> 

Integer.pl

Integer.pl odnotował92,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 21,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Sfinks

Sfinks odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia odnotował4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Łączny backlog Grupy Vistal Gdynia osiągnął wartość 476,2 mln zł na koniec marca 2017 r., co oznacza wzrost wartości portfela zleceń o 26,4% r/r, poinformował prezes Ryszard Matyka. Drugie tyle grupa ma w negocjacjach. Prezes ocenił, że od II półrocza presja na zadłużenie będzie wyraźnie maleć, a kolejne lata przyniosą bardzo dobre perspektywy rozwoju. „Umowy o wartości 320 mln zł (67% backlogu) zostaną zrealizowane w 2017 roku. Jest to poziom aktualnie porównywalny r/r, ale jesteśmy w akcji kontraktowania jeszcze na ten rok, a jednocześnie już 134 mln zł mamy zakontraktowane na 2018 i jest to dobry początek. Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 487,3 mln zł i nie uwzględnia to przetargów publicznych, o które się staramy, a których ożywienie w Polsce jest widoczne od II kwartału" – powiedział Matyka na spotkaniu z dziennikarzami.

Colian Holding

Colian Holding odnotował 9,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 14,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bioton

Bioton odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Aplisens 

Akcjonariusze Aplisens postanowili o przeznaczeniu kwoty 3,87 mln zł, to jest 0,3 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego. >>>> 

Awbud

Awbud odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Raiffeisen Bank International

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podtrzymuje, iż oczekuje od Raiffeisen Bank International (RBI) przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca br., podał KNF. >>>> 

Próchnik 

Akcjonariusze Próchnika zdecydują o przeznaczeniu zysku w kwocie 249,29 tys. na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca. 

Próchnik odnotował2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

PZ Cormay

PZ Cormay zakłada, że komercjalizacja urządzenia Equisse ma rozpocząć się w III kwartale 2017 r. , podała spółka. „Przedmiotem projektu [Equisse] jest opracowanie analizatora biochemicznego o wydajności 400 oznaczeń na godzinę wraz z linią odczynnikową. Do daty publikacji tego raportu powstało osiem egzemplarzy analizatora. W okresie 30 marca – 30 maja 2017 r., po wcześniejszym zaimplementowaniu niezbędnych poprawek, z sukcesem zakończyła się walidacja wewnętrzna w lubelskim laboratorium spółki. W tym czasie aparat przeszedł również pozytywnie badanie bezpieczeństwa elektrycznego w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Od 15 maja br. rozpoczęła się walidacja zewnętrzna w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" – czytamy w komunikacie.  

Krezus 

Zarzut popełnienia przestępstwa karalnej manipulacji akcjami postawiony Romanowi Karkosikowi przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie jest nieuzasadniony, poinformował inwestor. >>>>   

Awbud

Portfel zamówień Grupy Awbud na bieżący i przyszły rok kształtuje się na poziomie 218 mln zł, podała spółka. "Pomimo trudnego rynku, sytuacja Grupy Awbud jest stabilna. Grupa zawarła w I kwartale 2017 roku umowy na roboty budowlane o wartości 64 mln zł, a portfel zamówień na rok 2017 i kolejny w dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania ukształtował się na poziomie 218 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

iAlbatros

iAlbatros odnotował111,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ABC Data

ABC Data podjęła decyzję o warunkowej wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Przeznaczy na ten cel w sumie ponad 10 mln zł, czyli 0,08 zł na jedną akcję, podała spółka. Wypłata zaliczki nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.>>>> 

Wojas

Wojas planuje skoncentrować się na poprawie efektywności posiadanych sklepów oraz ograniczyć wzrost liczby placówek własnych w kraju, podała spółka. "Strategia Grupy Wojas S.A. zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży, a także rozwijanie nowoczesnego kanału dystrybucji - sprzedaży internetowej. Wzrost liczby placówek własnych w kraju ma zostać ograniczony, natomiast emitent skupi się na poprawie ich efektywności. Na koniec 2017 r. emitent planuje mieć łącznie 184 sklepy" - czytamy w raporcie kwartalnym. Na koniec marca br. grupa posiadała 183 sklepy (wobec 180 na koniec ub.r.), w tym 163 sklepy w Polsce (wobec 164 na koniec ub.r.). 

Griffin Premium RE

Griffin Premium RE odnotował 5,13 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Po opublikowaniu wyników za I kw. br. zarząd Griffin Premium RE.. podtrzymał prognozę na cały 2017 rok oraz plany wypłaty dywidendy za ten okres, podała spółka. >>>> 

Gaz-System

Jan Chadam złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki Polskie LNG, podał Gaz-System. Zmiana wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r. "Do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu delegowana została przewodnicząca rady nadzorczej p. Izabella Łyś-Gorzkowska" - czytamy w komunikacie. 

Gaz-System podpisał umowę z firmą G-Drilling na wykonanie dwóch otworów badawczych w wysadzie solnym Damasławek (województwo kujawsko-pomorskie), poinformowała spółka. Wyniki badania zdecydują o przydatności złoża pod planowany podziemny magazyn gazu, dodano. >>>> 

Murapol

Murapol odnotował 109,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r., podała spółka w raporcie. >>>> 

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson chce otworzyć do 20 sklepów w Polsce oraz 3-7 sklepów w Niemczech w tym roku, poinformował prezes Adam Skrzypek. Planowane jest też rozpoczęcie sprzedaży internetowej w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi. "Optymalizujemy sieć sprzedaży, podobnie jak w drugiej połowie ubiegłego roku. Koncentrujemy się na najlepiej rokujących lokalizacjach. W tym roku w Polsce zamierzamy otworzyć do 20 sklepów Esotiq. Po bardzo szybkim rozwoju sieci franczyzowej na Ukrainie i Białorusi, gdzie działa po 11 salonów marki Esotiq i Femestage, przyszedł czas na przyspieszenie tempa w Niemczech, gdzie mamy 3 salony Esotiq. Chcemy otworzyć tam w tym roku od 3 do 7 nowych placówek" – powiedział Skrzypek, cytowany w komunikacie. Według stanu na koniec marca 2017 w Polsce i za granicą sieć sprzedaży grupy liczyła 299 salonów. 271 z nich działało pod marką Esotiq, 28 pod odzieżową marką Femestage.

Esotiq & Henderson odnotował 1,02 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Qumak 

Akcjonariusze Qumaka na zwyczajnym walnym zwołanym na 26 czerwca br. podejmą uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 11 mln akcji zwykłych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 10 375 082 zł o kwotę nie niższą niż 1,00 zł, ale nie wyższą niż 11 000 000,00 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie sztuk nie niższej niż 1 i nie wyższej niż 11 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwały.

Aplitt, Farmacol 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółkom Aplitt i Farmacol na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 czerwca 2017 r., podał urząd.

Kofola

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył na wniosek spółki z obrotu giełdowego akcje Kofola ČeskoSlovensko a.s. z dniem 6 czerwca 2017 r., podała Giełda. >>>> 

Trans Polonia

Trans Polonia odnotowała 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zwiększenie liczby floty cystern do 712 to główne założenie programu inwestycyjnego Trans Polonii o wartości 62 mln zł. Pierwsze efekty programu mają być widoczne już w wynikach za 2018 rok, poinformował prezes Dariusz Cegielski. Spółka zapowiedziała również, że w czerwcu zakończy emisję akcji. "Spółka dzięki zwiększeniu skali działalności, stała się atrakcyjnym partnerem dla zachodnich firm. Obserwujemy bardzo duży wzrost zapytań, czy też zaproszeń do przetargów, zwłaszcza w sektorze chemicznym, który będzie największym beneficjentem programu inwestycyjnego" - powiedział Cegielski podczas spotkania z dziennikarzami.

KGHM

Piotr Walczak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa KGHM Polska Miedź S.A. ds. produkcji - poinformował w środę zarząd spółki. Rezygnacja jest ze skutkiem na 13 czerwca. KGHM poinformował także o tym, że czerwcowe ZWZ spółki zajmie się zmianami w składzie rady nadzorczej. >>>> 

Selvita 

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2017 Selvity, wynikających z podpisanych kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi obecnie 85,02 mln zł i jest wyższa od backlogu opublikowanego w marcu ub.r. na rok 2016 o 101%, podała spółka. Backlog komercyjny (nie uwzględniający dotacji) wynosi 73,2 mln zł i jest o 126% wyższy niż rok wcześniej. "Stan zakontraktowania wskazuje na wysoką dynamikę wzrostu w każdym z segmentów – w segmencie innowacyjnym jest to 283%, usługowym 41%, a bioinformatycznym 280% r/r" – czytamy w komunikacie. Aktualny backlog segmentu usługi to 29,49 mln zł, w segmencie innowacje to 38,71 mln zł, w bioinformatyce - 4,99 mln zł.

Abadon RE

Abadon RE odnotowało 1,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r.,podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,35 mln zł w I kw. 2017 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,71 mln zł w I kw. 2017 r. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,16 mln zł.

Protektor 

Akcjonariusze Protektora zdecydują o wypłacie 3,04 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca br. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło zysk netto spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2016 w wysokości 4 023 961,20 zł podzielić w niżej wskazany sposób: 1) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 3 043 456,00 zł, 2) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 980 505,20 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy zaproponowano na 29 września, a dzień wypłaty dywidendy na 13 października 2017 r.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski (PKO BP) został partnerem wchodzącego do Polski akceleratora MassChallenge - jednego z największych globalnych akceleratorów dla start-upów, podał bank. "W trakcie odbywającego się w Krakowie kongresu Impact'17, którego PKO BP jest partnerem, ogłoszono start nowego programu akceleracyjnego dla start-upów - Bridge to MassChallenge. To pierwszy etap na drodze wprowadzania do Polski marki MassChallenge, jednego z największych na świecie akceleratorów dla start-upów, którego pierwszym głównym partnerem został PKO BP. Celem projektu jest przyciągnięcie do Polski, a następnie rozwój, jak najlepszych start-upów technologicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczące w programie zespoły zyskają nie tylko lepszy dostęp do sieci mentorów z całego świata i możliwość pozyskania finansowania, ale także dostaną unikalną szansę na kontakt z największymi globalnymi firmami, będącymi liderami innowacji" - czytamy w komunikacie.

Erbud 

Erbud zawarł z CGL VIII spółka z o.o. spółka komandytowa, umowę na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej Bliskie Bemowo przy ul. Olbrachta róg Powstańców Śląskich w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu 18,07mln zł. >>>>  

EFE

Europejski Fundusz Energii (EFE) zdecydował o zmianie strategii działania z funduszu venture capital/private equity na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach powstałej grupy kapitałowej, podała spółka. Docelowo EFE ma stać się spółką dywidendową. >>>> 

4Mobility

4Mobility i Hyundai nawiązały współpracę, w ramach której flota 4Mobility zostanie rozbudowana o ponad 200 aut modelu Hyundai i30, poinformowała spółka. >>>> 

Energa 

Akcjonariusze Energi zdecydują o przeznaczeniu 78,67 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,19 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. >>>> 

Maxcom

Prospekt emisyjny Maxcom jest na zaawansowanym etapie prac w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował ISBnews prezes Maxcom Arkadiusz Wilusz. Spółka chce dzięki giełdzie kontynuować dynamiczny wzrost. >>>>  

Dekpol

Dekpol wprowadził do sprzedaży kolejną inwestycję mieszkaniową w Gdańsku. Jaworowe Wzgórze to kameralny budynek, w którym znajdzie się 27 lokali, podała spółka.

Pharmena 

Akcjonariusze Pharmeny zdecydowali na walnym zgromadzeniu 309 maja o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., wynoszącego 1,74 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. 

Grupy Kęty

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 284,7 mln zł z zysku za 2016 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 30,03 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

PGE

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 1 597,68 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>> 

Bowim

Bowim odnotowało 9,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>