Strata netto Groclinu wyniosła 1,68 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Groclin odnotował1,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,42 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,81 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 66,3 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał roku 2017 dla Grupy Groclin był bardzo zróżnicowanym okresem. Przychody Grupy Groclin osiągnęły prawie 74 mln zł, tym samym wzrosły o 11% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, jednak wzrost ten był niższy niż oczekiwany. Główną przyczyną były niższe zamówienia od klientów w pierwszych dwóch miesiącach roku, dopiero w marcu sprzedaż osiągnęła wyższy poziom. Dodatkowo, duże fluktuacje w poziomie wolumenów zamówień od klientów takich jak Faurecia, Opel i Volkswagen miały bardzo silny wpływ na planowanie produkcji powodując tym samym pogorszenie wydajności i zwiększenie kosztów. W związku z tym EBITDA za pierwszy kwartał 2017 roku była niższa niż w tym samym okresie roku 2016 i wyniosła 1,1 mln zł w porównaniu z 4,4 mln zł w pierwszym kwartale 2016. Dodatkowe koszty pracy w nadgodzinach oraz w dni wolne od pracy, a także koszty zewnętrznego wsparcia produkcji negatywnie wpłynęły na wynik" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 3,97 mln zł wobec 1,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowym przedmiotem działalności Groclinu jest produkcja siedzeń samochodowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)