Zysk netto Vindexusa wzrósł r: r do 4,7 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Vindexus odnotował 4,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,6 mln zł wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,65 mln zł wobec 5,34 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 14,6 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 13,59 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 01.01.2017 – 31.03.2017 r. grupa osiągnęła wyższe wyniki finansowe w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego:

- przychody operacyjne 14 597 tys. zł wyższe o 1 009 tys. zł, co daje wzrost o 7,43%,

- wzrost zysku brutto o 174 tys. zł, co daje dynamikę 3,66%

- wzrost zysku netto o 521 tys. zł, co daje dynamikę 12,48%,

Wzrost przychodów operacyjnych jest skutkiem zakupów nowych pakietów w latach 2009-2016, w szczególności do funduszy inwestycyjnych. Wzrost kosztów finansowych wynika z zwiększenia się zadłużenia jednostek grupy kapitałowej" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 0,95 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)