Zysk netto Selvity to 5,24 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Selvita odnotowała 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,57 mln zł wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 26,84 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 13,48 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 14,35 mln zł wobec 11,39 mln zł rok wcześniej. Przychody z tytułu dotacji wyniosły 2,82 mln zł wobec 1,96 mln zł rok wcześniej.

"Selvita odnotowała znaczącą poprawę zarówno sprzedaży oraz wyników we wszystkich segmentach, jak i przychodów pochodzących z grantów. Wyraźnie poprawiła się również rentowność naszego biznesu" – skomentował wiceprezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Wyniki finansowe to przede wszystkim efekt podpisanego pod koniec marca kontraktu partneringowego z włoską Menarini Group, na podstawie którego Selvita skomercjalizowała projekt SEL24. Przychody segmentu sięgnęły 16,37 mln zł (wzrost o 321% r/r), a zysk operacyjny 7,02 mln zł (o 3 390% więcej r/r).

"W I kw. rozpoznaliśmy w przychodach 12,8 z 20,3 mln zł płatności z tytułu 'upfront payment' w ramach kontraktu na SEL24. Pozostałą kwotę planujemy rozliczyć w II kw. Na bieżące wyniki segmentu innowacyjnego wpływ miały również inne kontrakty, zawarte wcześniej z H3 Biomedicine, Merck oraz Nodthera. Pracujemy nad kolejnymi kontraktami, jednak jest za wcześnie, by wskazywać bardziej precyzyjnie kiedy mogłoby dojść do kolejnych transakcji" – powiedział wiceprezes.

W segmencie usługowym sprzedaż wyniosła 8,94 mln zł (28% wzrostu r/r), a EBIT przekroczył 0,6 mln zł (11% więcej r/r). Selvita spodziewa się wzrostu przychodów segmentu w całym 2017 r. na poziomie 30%.

"Odnotowaliśmy 28% wzrostu przychodów w segmencie usługowym. W kolejnych kwartałach chcielibyśmy utrzymać tempo wzrostu na podobnym poziomie. Zgodnie z zapowiedziami wzrosła rentowność operacyjna segmentu – podczas gdy w całym roku 2016 wyniosła ona 4,7%, w I kw. roku bieżącego było to 6%. Będziemy dążyli do tego, aby rok 2017 r. zamknąć dwucyfrową rentownością, powracając tym samym do poziomów odnotowywanych w latach poprzedzających inwestycje w zagraniczne biura Selvity – dodał Sieczkowski.

Segment bioinformatyczny odnotował wzrost sprzedaży o 257%. Wygenerował on 1,88 mln zł przychodów oraz 0,53 mln zł zysku operacyjnego, podczas gdy rok wcześniej odnotował stratę sięgającą 0,28 mln zł. Zatrudnienie w segmencie wynosiło na koniec I kw. 2017 r. 40 osób i było o 66% wyższe niż rok wcześniej.

"Ardigen realizuje coraz ciekawsze projekty bioinformatyczne dla firm biotechnologicznych oraz big pharma z Europy i Stanów Zjednoczonych. Pomimo intensywnych działań sprzedażowych, I kw. 2017 r. był trzecim z rzędu kwartałem, w którym Ardigen wypracował zysk operacyjny. Obecnie firma zwiększa nakłady na rozwój własnych innowacyjnych produktów w obszarze medycyny spersonalizowanej, które mają stać się głównym czynnikiem wzrostu w średnim i długim terminie" – wyjaśnił wiceprezes.

Przychody z tytułu grantów wyniosły w omawianym okresie 2,82 mln zł i były o 44% wyższe r/r.

"Od początku 2016 r. pozyskaliśmy niemal 80 mln zł w formie finansowania grantowego na projekty realizowane do 2020 r. Projekty o wartości kolejnych kilkudziesięciu milionów znajdują się na listach rekomendowanych do dofinansowania" – zapowiedział Sieczkowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 5,75 mln zł wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)