PKO BP szykuje się do emisji euroobligacji do kwoty 750 mln euroWarszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski podjął uchwałę w sprawie warunków emisji euroobligacji w euro w ramach programu EMTN do kwoty 750 mln euro, podała spółka. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową banku.

"Wraz z podjęciem uchwały bank rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji na następujących warunkach:

1) kwota emisji: nie wyższa niż 750 mln euro,

2) termin wykupu: pomiędzy 3 a 4 lata od dnia emisji" - czytamy w komunikacie.

Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych. Wielkość emisji oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje, zostaną ustalone we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych i z inwestorami w Europie, podano również.

"Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, przy równoległym notowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy dalej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)