"To już kolejny kwartał, w którym wypełnianie celów przyjętych w strategii rozwoju koncernu przynosi znakomite rezultaty. Pierwsze półrocze zakończyliśmy ogromnym sukcesem: po wielu latach sporu zawarliśmy ugodę z Kolejami Litewskimi, która otwiera drogę do wzmocnienia efektywności Orlen Lietuva. Ponadto zrealizowaliśmy inwestycję energetyczną we Włocławku, która nie tylko pozytywnie przełoży się naszą działalność biznesową, ale poprawi również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Efekty naszych dotychczasowych działań pozwalają ze spokojem myśleć o realizacji strategicznych celów spółki w perspektywie kolejnych lat" - powiedział prezes Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,4 mld zł wobec 2,97 mld zł zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (tzw. EBITDA) za 6 miesięcy 2017 roku wyniósł 5 539 mln zł i był wyższy o 1 547 mln zł (r/r). Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów (tzw. EBITDA LIFO) za 6 miesięcy 2017 roku wyniósł 5 364 mln zł i był wyższy o 844 mln zł (r/r)" - czytamy w raporcie.

Dodatni wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów za 6 miesięcy 2017 roku wyniósł 175 mln zł i był wyższy o 703 mln zł(r/r), podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,9 mld zł w I półroczu 2017 r. wobec 35,57 mld zł rok wcześniej.

"Sprzedaż wolumenowa w okresie 6 miesięcy 2017 roku była wyższa we wszystkich segmentach operacyjnych i łącznie wzrosła o 7% (r/r), co wpłynęło na dodatni efekt wolumenowy w kwocie 540 mln zł (r/r)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 2,95 mld zł wobec 2,07 mld zł zysku rok wcześniej. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

>>> Czytaj też: Największa inwestycja energetyczna PKN Orlen prawie gotowa